عرضه خدمت بیمه زندگی با عنوان مان هر فرد با خرید این بیمه از مبلغ بیست هزار تومان به بالا می تواند به میزان خرید خود در زمینه های مختلف زندگی از خدمات بیمه ای مان استفاده کند.
نداشتن محدودیت سنی و انعطاف در پرداخت حق بیمه از ویژگی های بیمه مان پرداخت ۲۵ درصد سرمایه بیمه نامه به بیمه شده در صورت احراز
عمر کوتاه بیمه گذار( در اثر بیماری یا نظر پزشک و…) از دیگر ویژگی های بیمه مان است.
پوشش رایگان هزینه فوت در اثر حادثه ، قابلیت ارائه معادل سرمایه بیمه درخواستی در زمان تکمیل پرسشنامه فوت ( فقط یکبار و حداکثر تا سقف ۵۰ میلیون ریال به مدت هفت روز ) ، ادامه پوشش های اصلی و تکمیلی بیمه نامه در صورت تاخیر یا پرداخت نشدن حق بیمه در سررسید نیز از دیگر ویژگیهای بیمه «مان» است.
پوشش تکمیلی درمان سرطان تا ۳۰ میلیون تومان خسارت ، پرداخت یک تا ۳ برابر آخرین حق بیمه پرداختی سالانه بیمه گذار تا ده سال به صورت مستمری سالانه در صورت از کار افتادگی کامل و دائم بیمه گذار به علت حادثه و امکان برداشت از حساب اندوخته و واریز به آن از مزیت های دیگر بیمه ” مان “می باشد.
بیمه مان محصول تازه ای نیست اما محصولی است که پس از کارشناسی تخصصی و با اصلاحات دیگر طرح های مشابه بیمه جامع عمر و پس انداز ارائه می شود..
مزیت های ایجاد صندوق تامین خسارت بدنی در بیمه ایران ، عینی و ملموس شدن خدمات یکی از راه های جذب مشتری و رضایت مردم می باشد.
پس اندازهای خرد مردم سرمایه های عظیم بیمه ایران است ، فروش خوب بیمه مان باعث توسعه فرهنگ بیمه و باعث ایجاد اشتغال و ثروت در کشور می شود.