بیمه آتش سوزی
به منظور جلوگیری و کاهش آثار زیان بار خسارتهای ناشی از آتش سوزی و حوادث و خطرات طبیعی وارد به اموال منقول و غیرمنقول ، بیمه آتش سوزی برای انواع ریسکهای صنعتی، غیرصنعتی، تجاری، انبارها، منازل مسکونی، مجتمع های مسکونی و مرهونات بانکی توسط شرکت بیمه گر ارائه می گردد. که علاوه بر خطرات اصلی (آتش سوزی، انفجار، صاعقه) بنا به درخواست و انتخاب متقاضی، بیمه نامه در برگیرنده خطرات اضافی نظیر: سیل، زلزله، طوفان، سقوط بهمن، سقوط هواپیما، هلیکوپتر و قطعات آن، برخورد اجسامی خارجی، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از برف و باران، شکست شیشه، سرقت با شکست حرز، نشست، ریزش و رانش، انفجار ظروف تحت فشار، شورش، بلوا، اغتشاش و آشوب, هزینه های پاکسازی و جمع‌آوری ضایعات ناشی از تحقق خطرهای مشمول بیمه نیز خواهد بود.
در بیمه های آتش‌سوزی امکان ارائه بیمه نامه با شرط شناور یا اظهارنامه‌ای برای موجودیها, جایگزینی به قیمت نو برای ماشین آلات و ساختمانها, به شـرح زیـر میسـر می باشد.

  • بیمه نامه آتش سوزی با شرایط ثابت در این نوع از بیمه نامه آتش سوزی ، بیمه گر خسارات ناشی از آتش سوزی به اموال مورد بیمه را تا حداکثر سرمایه مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارد شده جبران می کند . لذا بیمه گذار در زمان اخذ پوشش بیمه ای باید دقت کند که اموال خود را به قیمت واقعی آن بیمه کند چون اگر مالی به کمتر از ارزش واقعی خود بیمه شده باشد ، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده به قیمت واقعی مال مسئول جبران خسارت بیمه گذار خواهد بود .البته در این نوع بیمه نامه ها بیمه گذار هر وقت که بخواهد می تواند درخواست کاهش یا افزایش سرمایه بنماید و بیمه گر هم با صدور الحاقیه نسبت به انجام درخواست بیمه گذار اقدام می کند می باشد . اساس پرداخت برای ساختمانها ارزش تجدید و برای ماشین آلات جایگزینی ماشین با همان شرایط ، مارک و یا ماشین مشابه است .طبق شرایط مذکور زمانی قابل اجراست که داراییهای بیمه شده مطابق ارزش روز بیمه باشد.
  • بیمه نامه آتش سوزی با شرایط جایگزینی و بازسازی وجود تورم و افزایش روز افزون قیمت ها موجب گردیده است که اگر خسارتی به اموال بیمه شده بیمه گذاری در اثر آتش سوزی و یا هر خطر دیگری وارد آید ، بیمه گذار قادر نباشد تا با مبلغ خسارت دریافتی از شرکت بیمه ، اقلام و اموال از بین رفته خود را جایگزین نماید .

    در این نوع از بیمه آتش سوزی ، در صورتیکه اموال مورد بیمه در اثر آتش سوزی از بین برود ، قیمت جایگزین و تجدید نمودن کهنه با نو به بیمه گذار پرداخت می گردد . این پوشش مخصوص ساختمانها ، کارخانجات و ماشین آلات آنها

  • بیمه نامه های آتش سوزی شناور یا اظهار نامه ای

    امروزه پیچیدگی های واحد های تولیدی و صنعتی و حجم مبادلات و کالا که هر روز به انبار ها وارد و یا از آن خارج می شود و با در نظر گرفتن تورم و افزایش قیمت ها در مدت کوتاه باعث گردیده که صاحبان صنعت و تولید کنندگان ، پوشش بیمه ای مورد نیاز خود را به نحوی دریافت کنند تا ضمن داشتن پوشش کامل حق بیمه متناسب با دارایی های خود را پرداخت نمایند، و با توجه به میزان موجودی انبار ها و نوسانات آن بیمه گذار در زمان صدور بیمه نامه های آتش سوزی انبار خود سرمایه معینی را برای موجودی های خود اعم از مواد اولیه ، کالای در جریان ساخت و تولد و محصول به عنوان مبلغ بیمه شده اعلام گردد.مبالغ مذکور از طرف بیمه گذار تعیین گردد . وی بایستی طی ماههای آتی با توجه به توضیحات فوق تغییرات میزان موجودی به صورت ماهانه به شرکت بیمه و یا بیمه گر اعلام تا همان میزان تعهدی خریداری گردد. بدیهی است حق بیمه بیمه نامه های مذکور به صورت موقت( حداکثر ۷۵%) دریافت می گردد و حق بیمه قطعی در پایان بیمه نامه و با توجه به اظهارات ماهیانه بیمه گذار محاسبه و دریافت میگردد.