با توجه به نقش بسیار حیاتی اتومبیل در زندگی روزمره انسان و ملموس بودن خطر های ناشی از وقوع حوادث رانندگی بیمه اتومبیل در دنیا از استقبال خاصی برخوردار است و جزء پر فروش ترین بیمه ها محسوب می گردد .بیمه اتومبیل جبران‌کننده خسارتها, صدمات و زیانهایی ناشی از حوادث رانندگی است که در اثر استفاده از وسائط نقلیه به اشخاص ثالث، سرنشینان یا مالک اتومبیل وارد می شود.

  • بیمه شخص ثالث (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی):
    براساس قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظف هستند مسئولیت خود را که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محموله های آنها به اشخاص ثالث زیان وارد می نماید بیمه کنند . این بیمه نامه با تعهدات متفاوت برای جبران خسارتهای مالی و جانی صادر می‌شود لذا توصیه می‌گردد تعهدات این بیمه با در نظر گرفتن رشد و افزایش دیه در سال-های آتی خریداری گردد.
  • بیمه حوادث سرنشین:
    بیمه حوادث سرنشین یکی دیگر از پوشش‌های بیمه‌ای در زمینه حوادث و تصادفات وسیله نقلیه است و از آنجا که طبق قانون افرادی نظیر بیمه‌گذار، مالک، راننده، همسر، پدر، مادر، اولاد و اجداد وافراد تحت تکفل بیمه‌گذار و راننده وسیله نقلیه مقصر در حادثه ثالث تلقی نمی‌گردند. لذا تهیه این بیمه برای پرداخت غرامت صدمات بدنی اعم از فوت، نقص عضو، از کارافتـادگی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه ضروری به نظر می‌رسد.
  • بیمه بدنه اتومبیل:
    در بیمه بدنه، وسیله نقلیه در مقابل خطرات سرقت، آتش‌سوزی،انفجار و تصادف تحت پوشش قرار می گیرد و می توان خطرات اضافی نظیر سیل، زلزله، آتشفشان و خسارتهای ناشی از پاشیده‌شدن رنگ، اسید و مواد شیمیایی سرقت قطعات و لوازم، شکست شیشه به تنهایی و غرامت عدم استفاده از خودرو در ایام تعمیرات و …. را نیز به خطرات اصلی اضافه نمود.