به منظور رفاه حال شما مخاطب ارجمند رادیو بیمه پاسارگاد با بیش از ۵۱ دقیقه برنامه ، با بیانی ساده و گویا به معرفی بیمه بدنه اتومبیل پاسارگاد می پردازد .

توصیه می کنیم در صورتیکه فرصت کافی برای نشستن پشت میز کامپیوتر ، جستجو و مطالعه اطلاعات لازم در خصوص بیمه بدنه اتومبیل پاسارگاد را ندارید با دریافت رادیو بیمه پاسارگاد و گوش سپردن به آن تمامی اطلاعات مربوط به این نوع بیمه را در قالب یک برنامه دلچسب رادیویی کسب نمایید .

دریافت رادیو بیمه پاسارگاد